Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 4 de agosto (horario UTC)
Gráfica observación