Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 21 de maio (horario UTC)
Gráfica observación