Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 17 de marzo (horario UTC)
Gráfica observación