Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia12 de agosto (horario UTC)
Gráfica observación