Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 1 de decembro (horario UTC)
Gráfica observación