Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia9%20de%20xaneiro (horario UTC)
Gráfica observación