Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia5%20de%20decembro (horario UTC)
Gráfica observación