Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 31 de xullo (horario UTC)
Gráfica observación