Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 23 de novembro (horario UTC)
Gráfica observación