Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 16 de outubro (horario UTC)
Gráfica observación