Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia14 de abril (horario UTC)
Gráfica observación