Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia10%20de%20febreiro (horario UTC)
Gráfica observación