Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 10 de xuño (horario UTC)
Gráfica observación