Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia10 de xullo (horario UTC)
Gráfica observación