Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia10 de setembro (horario UTC)
Gráfica observación