Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 1 de xuño (horario UTC)
Gráfica observación