Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia 9 de xuño (horario UTC)
Gráfica observación