Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia7 de novembro (horario UTC)
Gráfica observación