Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia13 de febreiro (horario UTC)
Gráfica observación