Atención ó usuario
Subscríbase ás nosas listas de correo de avisos e actualizacións

Pode subscribirse á lista de correo para estar informado das actualizacións e avisos que xurdan nos servizos que vostede elixa.

*Campo obrigatorio
   Datos do contacto*

*
   Servizos Escolla os servizos: *

Confirmación de identidade: *


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Finalidades do tratamento Xestión das subscricións a través dos medios de contacto facilitados.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle   https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://xunta.gal/protecciondedatos


Axúdenos a mellorar

As súas opinións e suxestións son importantes xa que permiten a mellora continua do noso sistema de xestión de calidade.

Avisos e actualizacións
28/10/2019: Consulta de datos históricos de estacións
Publícase unha nova web para consultar os datos históricos das estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia. Esta interfaz renovada permite escoller a estación máis cercana para un concello seleccionado previamente e consultar os datos da estación. Ademáis permite descargar os datos en varios formatos: CSV, JSON e PDF. 02/07/2018: Gráficos con datos mensuais das estacións meteorolóxicas
Xa é posible consultar os datos mensuais das estacións da nosa rede meteorolóxica en gráficos.

Avisos e actualizacións no THREDDS
07/02/2019: Información sobre o modelo ROMS
A partir de hoxe, só os arquivos Netcdf-4 do modelo ROMS estarán dispoñibles no servidor THREDDS. 16/10/2018: Nova versión operativa do modelo SWAN
O 17 de outubro procederase a actualización da versión operativa do modelo SWAN (Simulating Waves Nearshore model) da versión V4041AB á V4110.

Avisos e actualizacións nos RSS, GeoRSS, XML e Podcast
02/07/2019: Novos servizos JSON de predición
Conteñen información da predición xeral, concellos, marítima e praias. 22/05/2019: Actualización dos códigos de validación en océano-meteorolóxicas
Nos vindeiros días aplicarase unha nova lenda de códigos de validación.


Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Nota legal | Mapa do portal | Contactar 4.9.1
Teléfono: +34-881-999654
Galicia