Atención ó usuario
Subscríbase ás nosas listas de correo de avisos e actualizacións

Pode subscribirse á lista de correo para estar informado das actualizacións e avisos que xurdan nos servizos que vostede elixa.

*Campo obrigatorio
   Datos do contacto*

*
   Servizos Escolla os servizos: *

Confirmación de identidade: *


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Finalidades do tratamento Xestión das subscricións a través dos medios de contacto facilitados.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle   https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://xunta.gal/protecciondedatos


Axúdenos a mellorar

As súas opinións e suxestións son importantes xa que permiten a mellora continua do noso sistema de xestión de calidade.

Avisos e actualizacións
20/01/2022: Nova páxina de Proxeccións Climáticas
Accesible desde o menú da sección "Modelos Numéricos". 02/06/2020: Radiación Ultravioleta en concellos
Desde o 1 de xuño a predición por concellos incorpora o dato de radiación ultravioleta para a predición a curto prazo.

Avisos e actualizacións no THREDDS
23/02/2023: Habilitado o protocolo https
Todas peticións ao servizo deberán facerse a través de https 17/09/2022: Histórico Modelo WRF de 1km (Galicia) 5km (Península)
Dispoñible no noso catálogo o histórico do modelo WRF de 1 km de resolución (Galicia) e 5km (Península) desde o 17 de setembro do ano 2022 na execución das 00Z.

Avisos e actualizacións nos RSS, GeoRSS, XML e Podcast
12/01/2022: Cambios importantes nos servizos RSS e JSON
Cambios esenciais nas ligazóns e eliminación de servizos obsoletos. 05/06/2020: Radiación Ultravioleta en JSON de concellos
O servizo JSON coa predición a curto prazo de concellos inclúe agora un atributo un uvMax que representa o índice de radiación ultravioleta máximo diario.


Xunta de Galicia 
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 4.9.12