Recollida de suxestións para a mellora continua

Xestión da Calidade

METEOGALICIA, da Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, co obxecto de acreditar o cumprimento das expectativas dos nosos usuarios e usuarias mediante a prestación dun servizo de calidade, ten implantado desde o ano 2010 un Sistema de Xestión da Calidade, actualmente segundo os requerimentos da Norma UNE EN ISO 9001:2015.

Dentro das accións que estamos levando a cabo, facilitámoslle un cuestionario que nos permitirá coñecer a opinión que lles merecemos, co fin de analizala de forma colectiva e promover a mellora continuada do noso Sistema de Xestión da Calidade.

   CUESTIONARIO

* Campo obrigatorio

P.1.- Coñece os servizos que proporciona MeteoGalicia? (ademais do “parte do tempo” difundido no TeleXornal e na radio)

 Si, dende hai tempo
 Si, recentemente
 Sóame vagamente
 Non os coñezo

* Campo obrigatorio

P.2.- Empregou os servizos de MeteoGalicia con frecuencia nos últimos dous anos?

 Si, a miúdo a nivel profesional
 Si, a miúdo, pero só a nivel persoal
 Uso a páxina web a nivel persoal para consultar a predición ocasionalmente
 Non os uso (sáltese as preguntas que non se lle apliquen)

* Campo obrigatorio

P.3.- Como calificaría o acceso á información na web de MeteoGalicia?

 MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    

P.4.- Cal é a principal finalidade para a que usa os servizos de MeteoGalicia (pode marcar máis dunha)? Canto máis precise, máis poderemos achegar o servizo ás súas necesidades

Para practicar un deporte

A nivel profesional ou como organización de eventos deportivos ou administración responsable

A nivel persoal, en equipo ou como afeccionado

Indique os deportes para os que emplea a información

Para usos profesionais - por favor, precise a actividade -

Estudos directamente relacionados coa meteoroloxía e/ou hidroloxía

Déanos unha idea da finalidade principal:

Estudos e proxectos de consultoría ou enxeñería para a industria

Déanos unha idea da finalidade principal:

Estudos e proxectos de consultoría para a administración

Déanos unha idea da finalidade principal:

Determinación de potenciais eólicos en áreas do territorio

Déanos unha idea da finalidade principal:

Para usos e afeccións persoais

Déanos unha idea da finalidade principal para a nosa mellora:

Considerando a finalidade que lle da á información, bota en falta e gustaríalle atopar na web de MeteoGalicia:


P.5.- Por favor, escriba aquí os seus comentarios, observacións ou suxestións:


P.6.- Se o desexa, pode deixarnos a súa dirección de correo electrónico para que nos poñamos en contacto con vostede:Confirmación de identidade * Campo obrigatorio

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. https://www.xunta.gal/medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio/directorio
Finalidades do tratamento Xestión das subscricións a través dos medios de contacto facilitados.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle   https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://xunta.gal/protecciondedatos

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.4.3