Listaxe de parámetros na rede de estacións
Tipo Código Nome Unidade
Sin Definir ANEV_AVG_2m Altura da neve cm
Temperatura Temp.Pav_AVG_0m Temp.Pav, AVG, 0m , 10Minutal 0m ºC
Temperatura TO_AVG_1.5m Temperatura de orballo a 1.5m ºC
Temperatura TO_AVG_15m Temperatura de orballo a 15m ºC
Temperatura TO_AVG_30m Temperatura de orballo a 30m ºC
Temperatura TS_AVG_-0.1m Temperatura do solo a -0.1m ºC
Temperatura TS_AVG_-0.5m Temperatura do solo a -0.5m ºC
Temperatura TA_AVG_0.1m Temperatura media a 0.1m ºC
Temperatura TA_AVG_15m Temperatura media a 15m ºC
Temperatura TA_AVG_30m Temperatura media a 30m ºC
Temperatura TA_AVG_1.5m Temperatura media a 1.5m ºC
Temperatura TBIO_AVG_2m TRadiación ultravioleta ºC
Humidade Relativa HR_AVG_15m Humidade relativa media a 15m %
Humidade Relativa HR_AVG_30m Humidade relativa media a 30m %
Humidade Relativa HR_AVG_1.5m Humidade relativa media a 1.5m %
Precipitación PP_SUM_1.5m Chuvia L/m2
Precipitación Estado Pav_AVG_0m Estado Pav, AVG, 0m , 10Minutal 0m Estado
Precipitación Granizo_SUM_2m Granizo, SUM, 2m , 10Minutal imp/(cm2.10min)
Precipitación IP_AVG_1.5m IP, AVG, 1.5m, 10Minutal mm/h
Vento DV_SD_10m Desviación típica da dirección do vento a 10m º
Vento DV_SD_2m Desviación típica da dirección do vento a 2m º
Vento DV_SD_30m Desviación típica da dirección do vento a 30m º
Vento VV_SD_10m Desviación típica da velocidade do vento a 10m m/s
Vento VV_SD_2m Desviación típica da velocidade do vento a 2m m/s
Vento VV_SD_30m Desviación típica da velocidade do vento a 30m m/s
Vento DV_CONDICION_10m Dirección do refacho a 10m º
Vento DV_CONDICION_2m Dirección do refacho a 2m º
Vento DV_CONDICION_30m Dirección do refacho a 30m º
Vento DV_AVG_10m Dirección do vento a 10m º
Vento DV_AVG_2m Dirección do vento a 2m º
Vento DV_AVG_30m Dirección do vento a 30m º
Vento VV_RACHA_10m Refacho a 10m m/s
Vento VV_RACHA_2m Refacho a 2m m/s
Vento VV_RACHA_30m Refacho a 30m m/s
Vento VV_AVG_10m Velocidade do vento a 10m m/s
Vento VV_AVG_2m Velocidade do vento a 2m m/s
Vento VV_AVG_30m Velocidade do vento a 30m m/s
Radiación Solar BCN_AVG_1.5m Brillo do Ceo Nocturno mag/arsec2
Radiación Solar ES_MUESTRA_1.5m Elevación solar º
Radiación Solar HSOL_SUM_1.5m Horas de sol h
Radiación Solar PAR_AVG_1.5m PAR, AVG, 1.5m, 10Minutal microE/(s*m2)
Radiación Solar RD_AVG_1.5m Radiación difusa W/m2
Radiación Solar RREF_AVG_1.5m Radiación reflectida W/m2
Radiación Solar RS_AVG_1.5m Radiación solar global W/m2
Radiación Solar BIO_AVG_1.5m Radiación ultravioleta W/m2
Presión PR_AVG_1.5m Presión hPa
Presión PRED_AVG_1.5m Presión reducida hPa
Humidade Foliar HF_SUM_2m Horas humidade foliar h
Humidade do Solo HS_PM_AVG_-0.2m HS_PM, AVG, -0.2m , 10Minutal kPa
Humidade do Solo HS_CV_AVG_-0.2m Humidade do solo m3/m3
Visibilidade VB_AVG_10m Visibilidade media a 10m m
Tipo Código Nome Unidade
Temperatura TA_MAX_1.5m Temperatura máxima a 1.5m ºC
Temperatura TA_AVG_1.5m Temperatura media a 1.5m ºC
Temperatura TA_MIN_1.5m Temperatura mínima a 1.5m ºC
Humidade Relativa HR_AVG_1.5m Humidade relativa media a 1.5m %
Precipitación PP_SUM_1.5m Chuvia L/m2
Precipitación IP_MAX_1.5m IP, AVG, 1.5m, Horario mm/h
Vento DV_CONDICION_10m Dirección do refacho a 10m º
Vento DV_CONDICION_2m Dirección do refacho a 2m º
Vento DV_AVG_10m Dirección do vento a 10m º
Vento DV_AVG_2m Dirección do vento a 2m º
Vento VV_RACHA_10m Refacho a 10m m/s
Vento VV_RACHA_2m Refacho a 2m m/s
Vento VV_AVG_10m Velocidade do vento a 10m m/s
Vento VV_AVG_2m Velocidade do vento a 2m m/s
Radiación Solar HSOL_SUM_1.5m Horas de sol h
Tipo Código Nome Unidade
Sin Definir ANEV_AVG_1.5m Altura da neve cm
Sin Definir ANEV_AVG_2m Altura da neve cm
Temperatura HFRÍO_RECUENTO_1.5m Horas de frío ( <=7ºC) h
Temperatura HFRÍO_RECUENTO_15m Horas de frío ( <=7ºC) h
Temperatura HFRÍO_RECUENTO_30m Horas de frío ( <=7ºC) h
Temperatura Temp.Pav_AVG_0m Temp.Pav, AVG, 0m, diario 0m ºC
Temperatura Temp.Pav_MAX_0m Temp.Pav, MAX, 0m, diario ºC
Temperatura Temp.Pav_MIN_0m Temp.Pav, MIN, 0m, diario ºC
Temperatura TO_AVG_1.5m Temperatura de orballo a 1.5m ºC
Temperatura TO_AVG_15m Temperatura de orballo a 15m ºC
Temperatura TO_AVG_30m Temperatura de orballo a 30m ºC
Temperatura TS_AVG_-0.1m Temperatura do solo a -0.1m ºC
Temperatura TA_MAX_1.5m Temperatura máxima a 1.5m ºC
Temperatura TA_MAX_15m Temperatura máxima a 15m ºC
Temperatura TA_MAX_30m Temperatura máxima a 30m ºC
Temperatura TA_AVG_0.1m Temperatura media a 0.1m ºC
Temperatura TA_AVG_15m Temperatura media a 15m ºC
Temperatura TA_AVG_30m Temperatura media a 30m ºC
Temperatura TA_AVG_1.5m Temperatura media a 1.5m ºC
Temperatura TA_MIN_1.5m Temperatura mínima a 1.5m ºC
Temperatura TA_MIN_15m Temperatura mínima a 15m ºC
Temperatura TA_MIN_30m Temperatura mínima a 30m ºC
Humidade Relativa HR_MAX_15m Humidade relativa máxima a 15m %
Humidade Relativa HR_MAX_30m Humidade relativa máxima a 30m %
Humidade Relativa HR_MIN_15m Humidade relativa mínima a 15m %
Humidade Relativa HR_MIN_30m Humidade relativa mínima a 30m %
Humidade Relativa HR_MAX_1.5m Humidade relativa  máxima a 1.5m %
Humidade Relativa HR_MIN_1.5m Humidade relativa  mínima a 1.5m %
Humidade Relativa HR_AVG_15m Humidade relativa media a 15m %
Humidade Relativa HR_AVG_30m Humidade relativa media a 30m %
Humidade Relativa HR_AVG_1.5m Humidade relativa media a 1.5m %
Precipitación BH_SUM_1.5m Balance hídrico L/m2
Precipitación BH_SUM_30m Balance hídrico L/m2
Precipitación PP_SUM_1.5m Chuvia L/m2
Precipitación ET0_SUM_1.5m Evapotraspiración de referencia L/m2
Precipitación ET0_SUM_30m Evapotraspiración de referencia L/m2
Precipitación HrAuga_RECUENTO_0m HrAuga, RECUENTO, 0m, diario h
Precipitación HrEscNeve_RECUENTO_0m HrEscNeve, RECUENTO, 0m, diario h
Vento DV_CONDICION_10m Dirección do refacho a 10m º
Vento DV_CONDICION_2m Dirección do refacho a 2m º
Vento DV_CONDICION_30m Dirección do refacho a 30m º
Vento DVP_MODA_10m Dirección do vento predominante a 10m º
Vento DVP_MODA_2m Dirección do vento predominante a 2m º
Vento DVP_MODA_30m Dirección do vento predominante a 30m º
Vento VV_MAX_10m Refacho máximo a 10m m/s
Vento VV_MAX_2m Refacho máximo a 2m m/s
Vento VV_MAX_30m Refacho máximo a 30m m/s
Vento VV_AVG_10m Velocidade do vento a 10m m/s
Vento VV_AVG_2m Velocidade do vento a 2m m/s
Vento VV_AVG_30m Velocidade do vento a 30m m/s
Radiación Solar BCN_AVG_1.5m Brillo do Ceo Nocturno mag/arsec2
Radiación Solar BCN_MAX_1.5m Brillo do Ceo Nocturno máximo mag/arsec2
Radiación Solar HSOL_SUM_1.5m Horas de sol h
Radiación Solar IUVX_MAX_1.5m Índice Ultravioleta máximo -
Radiación Solar %INS_RATIO_1.5m Insolación %
Radiación Solar IRDSat_SUM_2m Irradiación (Meteosat) a 2m 10kJ/(m2.día)
Radiación Solar IRD_SUM_1.5m Irradiación global diaria 10kJ/(m2.día)
Presión PR_AVG_1.5m Presión hPa
Presión PRED_AVG_1.5m Presión reducida hPa
Humidade Foliar HF_SUM_2m Horas humidade foliar diaria h
Humidade do Solo HS_PM_AVG_-0.2m HS_PM, AVG, -0.2m, diario kPa
Humidade do Solo HS_CV_AVG_-0.2m Humidade do solo diaria m3/m3
Tipo Código Nome Unidade
Sin Definir NaCl Pav_AVG_0m NaCl Pav, AVG, 0m, mensual 0m %
Sin Definir NaCl Pav_MAX_0m NaCl Pav, MAX, 0m, mensual %
Temperatura HFRÍO_SUM_1.5m Horas de frío ( <=7ºC) h
Temperatura HFRÍO_SUM_15m Horas de frío (<=7ºC) h
Temperatura HFRÍO_SUM_30m Horas de frío (<=7ºC) h
Temperatura NDX_RECUENTO_1.5m Número de días de xeada a 1.5m Días
Temperatura NDX_RECUENTO_15m Número de días de xeada a 15m Días
Temperatura NDX_RECUENTO_30m Número de días de xeada a 30m Días
Temperatura T.Pav.Cong_AVG_0m T.Pav.Cong, AVG, 0m, mensual 0m ºC
Temperatura T.Pav.Cong_MAX_0m T.Pav.Cong, MAX, 0m, mensual ºC
Temperatura T.Pav.Cong_MIN_0m T.Pav.Cong, MIN, 0m, mensual ºC
Temperatura Temp.Pav_AVG_0m Temp.Pav, AVG, 0m, mensual 0m ºC
Temperatura Temp.Pav_MAX_0m Temp.Pav, MAX, 0m, mensual ºC
Temperatura Temp.Pav_MIN_0m Temp.Pav, MIN, 0m, mensual ºC
Temperatura TA_AVGMIN_1.5m Temperatura media das mínimas a 1.5m ºC
Temperatura TA_AVGMIN_15m Temperatura media das mínimas a 15m ºC
Temperatura TA_AVGMIN_30m Temperatura media das mínimas a 30m ºC
Temperatura TO_AVG_1.5m Temperatura de orballo a 1.5m ºC
Temperatura TO_AVG_15m Temperatura de orballo a 15m ºC
Temperatura TO_AVG_30m Temperatura de orballo a 30m ºC
Temperatura TS_AVG_-0.1m Temperatura do solo a -0.1m ºC
Temperatura TA_MAX_1.5m Temperatura máxima a 1.5m ºC
Temperatura TA_MAX_15m Temperatura máxima a 15m ºC
Temperatura TA_MAX_30m Temperatura máxima a 30m ºC
Temperatura TA_AVG_0.1m Temperatura media a 0.1m ºC
Temperatura TA_AVG_15m Temperatura media a 15m ºC
Temperatura TA_AVG_30m Temperatura media a 30m ºC
Temperatura TA_AVG_1.5m Temperatura media a 1.5m ºC
Temperatura TA_AVGMAX_1.5m Temperatura media das máximas a 1.5m ºC
Temperatura TA_AVGMAX_15m Temperatura media das máximas a 15m ºC
Temperatura TA_AVGMAX_30m Temperatura media das máximas a 30m ºC
Temperatura TA_MIN_1.5m Temperatura mínima a 1.5m ºC
Temperatura TA_MIN_15m Temperatura mínima a 15m ºC
Temperatura TA_MIN_30m Temperatura mínima a 30m ºC
Humidade Relativa HR_AVGMAX_1.5m Humidade media das máximas a 1.5m %
Humidade Relativa HR_AVGMAX_15m Humidade media das máximas a 15m %
Humidade Relativa HR_AVGMAX_30m Humidade media das máximas a 30m %
Humidade Relativa HR_AVGMIN_1.5m Humidade media das mínimas a 1.5m %
Humidade Relativa HR_AVGMIN_15m Humidade media das mínimas a 15m %
Humidade Relativa HR_AVGMIN_30m Humidade media das mínimas a 30m %
Humidade Relativa HR_AVG_15m Humidade relativa media a 15m %
Humidade Relativa HR_AVG_30m Humidade relativa media a 30m %
Humidade Relativa HR_AVG_1.5m Humidade relativa media a 1.5m %
Precipitación Alt.Ag.Pav_AVG_0m Alt.Ag.Pav, AVG, 0m, mensual 0m um
Precipitación Alt.Ag.Pav_MAX_0m Alt.Ag.Pav, MAX, 0m, mensual um
Precipitación BH_SUM_1.5m Balance hídrico L/m2
Precipitación BH_SUM_30m Balance hídrico L/m2
Precipitación PP_SUM_1.5m Chuvia L/m2
Precipitación PP_MAX_1.5m Chuvia diaria máxima L/m2
Precipitación HrAuga_SUM_0m HrAuga, SUM, 0m, mensual h
Precipitación HrEscNeve_SUM_0m HrEscNeve, SUM, 0m, mensual h
Precipitación NDPP_RECUENTO_1.5m Número de días de chuvia (>0L/m2) Días
Precipitación NDPP_RECUENTO_1.5m Número de días de chuvia (>10L/m2) Días
Precipitación NDPP_RECUENTO_1.5m Número de días de chuvia (>1L/m2) Días
Precipitación NDPP_RECUENTO_1.5m Número de días de chuvia (>30L/m2) Días
Precipitación NDPP_RECUENTO_1.5m Número de días de chuvia (>60L/m2) Días
Vento DEE_FRECUENCIA_10m DEE, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento DEE_FRECUENCIA_2m DEE, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento DEE_FRECUENCIA_30m DEE, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento DV_CONDICION_10m Dirección do refacho a 10m º
Vento DV_CONDICION_2m Dirección do refacho a 2m º
Vento DV_CONDICION_30m Dirección do refacho a 30m º
Vento DVP_MODA_10m Dirección do vento predominante a 10m º
Vento DVP_MODA_2m Dirección do vento predominante a 2m º
Vento DVP_MODA_30m Dirección do vento predominante a 30m º
Vento DNE_FRECUENCIA_10m DNE, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento DNE_FRECUENCIA_2m DNE, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento DNE_FRECUENCIA_30m DNE, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento DNN_FRECUENCIA_10m DNN, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento DNN_FRECUENCIA_2m DNN, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento DNN_FRECUENCIA_30m DNN, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento DNO_FRECUENCIA_10m DNO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento DNO_FRECUENCIA_2m DNO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento DNO_FRECUENCIA_30m DNO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento DOO_FRECUENCIA_10m DOO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento DOO_FRECUENCIA_2m DOO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento DOO_FRECUENCIA_30m DOO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento DSE_FRECUENCIA_10m DSE, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento DSE_FRECUENCIA_2m DSE, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento DSE_FRECUENCIA_30m DSE, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento DSO_FRECUENCIA_10m DSO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento DSO_FRECUENCIA_2m DSO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento DSO_FRECUENCIA_30m DSO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento DSS_FRECUENCIA_10m DSS, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento DSS_FRECUENCIA_20m DSS, FRECUENCIA, 20m, mensual %
Vento DSS_FRECUENCIA_2m DSS, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento DSS_FRECUENCIA_30m DSS, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento CALMAS_RECUENTO_10m Número de días de calma %
Vento CALMAS_RECUENTO_15m Número de días de calma %
Vento CALMAS_RECUENTO_20m Número de días de calma %
Vento CALMAS_RECUENTO_2m Número de días de calma %
Vento CALMAS_RECUENTO_30m Número de días de calma %
Vento CALMAS_RECUENTO_5m Número de días de calma %
Vento VV_MAX_10m Refacho máximo a 10m m/s
Vento VV_MAX_2m Refacho máximo a 2m m/s
Vento VV_MAX_30m Refacho máximo a 30m m/s
Vento VEE_AVG_10m VEE, AVG, 10m, mensual 10m m/s
Vento VEE_AVG_2m VEE, AVG, 2m, mensual 2m m/s
Vento VEE_AVG_30m VEE, AVG, 30m, mensual 30m m/s
Vento VEEFO_FRECUENCIA_10m VEEFO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VEEFO_FRECUENCIA_2m VEEFO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VEEFO_FRECUENCIA_30m VEEFO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VEEFR_FRECUENCIA_10m VEEFR, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VEEFR_FRECUENCIA_2m VEEFR, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VEEFR_FRECUENCIA_30m VEEFR, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VEEMF_FRECUENCIA_10m VEEMF, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VEEMF_FRECUENCIA_2m VEEMF, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VEEMF_FRECUENCIA_30m VEEMF, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VEEMO_FRECUENCIA_10m VEEMO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VEEMO_FRECUENCIA_2m VEEMO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VEEMO_FRECUENCIA_30m VEEMO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VV_AVG_10m Velocidade do vento a 10m m/s
Vento VV_AVG_2m Velocidade do vento a 2m m/s
Vento VV_AVG_30m Velocidade do vento a 30m m/s
Vento VNE_AVG_10m VNE, AVG, 10m, mensual 10m m/s
Vento VNE_AVG_2m VNE, AVG, 2m, mensual 2m m/s
Vento VNE_AVG_30m VNE, AVG, 30m, mensual 30m m/s
Vento VNEFO_FRECUENCIA_10m VNEFO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNEFO_FRECUENCIA_2m VNEFO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNEFO_FRECUENCIA_30m VNEFO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNEFR_FRECUENCIA_10m VNEFR, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNEFR_FRECUENCIA_2m VNEFR, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNEFR_FRECUENCIA_30m VNEFR, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNEMF_FRECUENCIA_10m VNEMF, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNEMF_FRECUENCIA_2m VNEMF, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNEMF_FRECUENCIA_30m VNEMF, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNEMO_FRECUENCIA_10m VNEMO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNEMO_FRECUENCIA_2m VNEMO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNEMO_FRECUENCIA_30m VNEMO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNN_AVG_10m VNN, AVG, 10m, mensual 10m m/s
Vento VNN_AVG_2m VNN, AVG, 2m, mensual 2m m/s
Vento VNN_AVG_30m VNN, AVG, 30m, mensual 30m m/s
Vento VNNFO_FRECUENCIA_10m VNNFO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNNFO_FRECUENCIA_2m VNNFO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNNFO_FRECUENCIA_30m VNNFO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNNFR_FRECUENCIA_10m VNNFR, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNNFR_FRECUENCIA_2m VNNFR, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNNFR_FRECUENCIA_30m VNNFR, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNNMF_FRECUENCIA_10m VNNMF, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNNMF_FRECUENCIA_2m VNNMF, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNNMF_FRECUENCIA_30m VNNMF, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNNMO_FRECUENCIA_10m VNNMO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNNMO_FRECUENCIA_2m VNNMO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNNMO_FRECUENCIA_30m VNNMO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNO_AVG_10m VNO, AVG, 10m, mensual 10m m/s
Vento VNO_AVG_2m VNO, AVG, 2m, mensual 2m m/s
Vento VNO_AVG_30m VNO, AVG, 30m, mensual 30m m/s
Vento VNOFO_FRECUENCIA_10m VNOFO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNOFO_FRECUENCIA_2m VNOFO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNOFO_FRECUENCIA_30m VNOFO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNOFR_FRECUENCIA_10m VNOFR, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNOFR_FRECUENCIA_2m VNOFR, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNOFR_FRECUENCIA_30m VNOFR, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNOMF_FRECUENCIA_10m VNOMF, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNOMF_FRECUENCIA_2m VNOMF, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNOMF_FRECUENCIA_30m VNOMF, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VNOMO_FRECUENCIA_10m VNOMO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VNOMO_FRECUENCIA_2m VNOMO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VNOMO_FRECUENCIA_30m VNOMO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VOO_AVG_10m VOO, AVG, 10m, mensual 10m m/s
Vento VOO_AVG_2m VOO, AVG, 2m, mensual 2m m/s
Vento VOO_AVG_30m VOO, AVG, 30m, mensual 30m m/s
Vento VOOFO_FRECUENCIA_10m VOOFO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VOOFO_FRECUENCIA_2m VOOFO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VOOFO_FRECUENCIA_30m VOOFO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VOOFR_FRECUENCIA_10m VOOFR, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VOOFR_FRECUENCIA_2m VOOFR, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VOOFR_FRECUENCIA_30m VOOFR, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VOOMF_FRECUENCIA_10m VOOMF, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VOOMF_FRECUENCIA_2m VOOMF, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VOOMF_FRECUENCIA_30m VOOMF, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VOOMO_FRECUENCIA_10m VOOMO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VOOMO_FRECUENCIA_2m VOOMO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VOOMO_FRECUENCIA_30m VOOMO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSE_AVG_10m VSE, AVG, 10m, mensual 10m m/s
Vento VSE_AVG_2m VSE, AVG, 2m, mensual 2m m/s
Vento VSE_AVG_30m VSE, AVG, 30m, mensual 30m m/s
Vento VSEFO_FRECUENCIA_10m VSEFO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSEFO_FRECUENCIA_2m VSEFO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSEFO_FRECUENCIA_30m VSEFO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSEFR_FRECUENCIA_10m VSEFR, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSEFR_FRECUENCIA_2m VSEFR, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSEFR_FRECUENCIA_30m VSEFR, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSEMF_FRECUENCIA_10m VSEMF, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSEMF_FRECUENCIA_2m VSEMF, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSEMF_FRECUENCIA_30m VSEMF, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSEMO_FRECUENCIA_10m VSEMO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSEMO_FRECUENCIA_2m VSEMO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSEMO_FRECUENCIA_30m VSEMO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSO_AVG_10m VSO, AVG, 10m, mensual 10m m/s
Vento VSO_AVG_2m VSO, AVG, 2m, mensual 2m m/s
Vento VSO_AVG_30m VSO, AVG, 30m, mensual 30m m/s
Vento VSOFO_FRECUENCIA_10m VSOFO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSOFO_FRECUENCIA_2m VSOFO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSOFO_FRECUENCIA_30m VSOFO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSOFR_FRECUENCIA_10m VSOFR, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSOFR_FRECUENCIA_2m VSOFR, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSOFR_FRECUENCIA_30m VSOFR, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSOMF_FRECUENCIA_10m VSOMF, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSOMF_FRECUENCIA_2m VSOMF, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSOMF_FRECUENCIA_30m VSOMF, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSOMO_FRECUENCIA_10m VSOMO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSOMO_FRECUENCIA_2m VSOMO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSOMO_FRECUENCIA_30m VSOMO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSS_AVG_10m VSS, AVG, 10m, mensual 10m m/s
Vento VSS_AVG_2m VSS, AVG, 2m, mensual 2m m/s
Vento VSS_AVG_30m VSS, AVG, 30m, mensual 30m m/s
Vento VSSFO_FRECUENCIA_10m VSSFO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSSFO_FRECUENCIA_2m VSSFO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSSFO_FRECUENCIA_30m VSSFO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSSFR_FRECUENCIA_10m VSSFR, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSSFR_FRECUENCIA_2m VSSFR, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSSFR_FRECUENCIA_30m VSSFR, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSSMF_FRECUENCIA_10m VSSMF, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSSMF_FRECUENCIA_2m VSSMF, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSSMF_FRECUENCIA_30m VSSMF, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Vento VSSMO_FRECUENCIA_10m VSSMO, FRECUENCIA, 10m, mensual %
Vento VSSMO_FRECUENCIA_2m VSSMO, FRECUENCIA, 2m, mensual %
Vento VSSMO_FRECUENCIA_30m VSSMO, FRECUENCIA, 30m, mensual %
Radiación Solar BCN_AVG_1.5m Brillo do Ceo Nocturno mag/arsec2
Radiación Solar BCN_MAX_1.5m Brillo do Ceo Nocturno máximo mag/arsec2
Radiación Solar HSOL_SUM_1.5m Horas de sol h
Radiación Solar HSOL_SUM_30m Horas de sol h
Radiación Solar %INS_RATIO_1.5m Insolación %
Radiación Solar %INS_RATIO_30m Insolación %
Radiación Solar IRD_AVG_1.5m Irradiación global mensual 10kJ/(m2.día)
Radiación Solar IRD_AVG_30m Irradiación global mensual 10kJ/(m2.día)
Presión PR_AVG_1.5m Presión hPa
Presión PRED_AVG_1.5m Presión reducida hPa
Humidade Foliar HF_SUM_2m Horas humidade foliar mensuais h


Como usar o código de parámetro

Os códigos amosados nesta páxina son identificadores de parámetros cos que é posible facer filtros nos servizos GeoRSS logo GeoRSS e JSON logo JSON de datos meteorolóxicos de observación que ofrece MeteoGalicia. Non todos os parámetros recollidos nesta páxina teñen por que estar dispoñibles nos servizos mencionados. Máis información en:RSS, GeoRSS, JSON e Podcast

Servizos GeoRSS e JSON

Actualmente, MeteoGalicia proporciona os seguintes servizos web relacionados coa rede de estacións meteorolóxicas:


Logo Xunta 
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Nota legal | Mapa do portal | Contactar 2.9.6
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Galicia