Rede de Contaminación Acústica

Búsqueda

Prema no día para o que quere ver os valores.Índices Acústicos
Nesta páxina móstranse os valores dos índices de Contaminación Acústica (Li) para tres períodos do día e o valor integrado dos mesmos.
Os valores corresponden a distintas localizacións dos sonómetros nas principais cidades galegas.
Os sonómetros atópanse instalados nas estacións de Calidade do Aire e segundo onde se localicen pertencerán a diferentes áreas acústicas.

logoUE logoUE
Estación

Aviso legal: A información proporcionada ten carácter meramente orientativo e destinado a información e observación ambiental.En ningún caso resultará vinculante para a resolución dos procedementos administrativos, os cales atópanse estritamente suxeitos ás normas legais ou regulamentarias que lles sexan de aplicación.Ademais os valores están sometidos a rutinas de validación ao longo do tempo, polo que se poden dar aproximacións ou modificacións destes datos.A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados.Xunta de Galicia 
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Nota legal | Mapa do portal 2.1.5