Documentos Calidade do Aire
Estudos
 • Informe PAHs 2022
 • Resultados das concentracións de benzo(a)pireno e outros hidrocarburos aromáticos policíclicos na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables, en distintos puntos da xeografía galega en 2022.

 • Informe Metais 2022
 • Resultados das concentracións de arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) e chumbo (Pb) na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables, en distintos puntos da xeografía galega en 2022.

 • Avaliación do modelo WRF-CHIMERE na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021
 • Resultado da avaliación do estado da Calidade do Aire na Comunidade Autónoma de Galicia durante o ano 2021 con respecto ós valores límite, valores obxectivo e niveis críticos establecidos para os contaminantes atmosféricos SO2, NOx, NO2, O3, CO, PM10 e PM2,5 empregando o sistema de predición WRF-CHIMRE xestionado por MeteoGalicia

 • Informe PAHs 2021
 • Resultados das concentracións de benzo(a)pireno e outros hidrocarburos aromáticos policíclicos na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables, en distintos puntos da xeografía galega en 2021.

 • Informe Metais 2021
 • Resultados das concentracións de arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) e chumbo (Pb) na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables nos distintos puntos da xeografía galega en 2021.

 • Funcións de corrección dos analizadores de PM
 • Estudo coas funcións de corrección aplicadas aos analizadores automáticos de PM10 e PM2,5

 • Avaliación do modelo WRF-CHIMERE na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020
 • Resultado da avaliación do estado da Calidade do Aire na Comunidade Autónoma de Galicia durante o ano 2020 con respecto ós valores límite, valores obxectivo e niveis críticos establecidos para os contaminantes atmosféricos SO2, NOx, NO2, O3, CO, PM10 e PM2,5 empregando o sistema de predición WRF-CHIMRE xestionado por MeteoGalicia

 • Influencia do aerosol mariño na concentración de PM10 en A Coruña en 2020
 • Informe que cuantifica a influencia do aerosol mariño á fracción PM10 da materia particulada na estación Torre de Hércules, na Coruña, no ano 2020, seguindo a metodoloxía aplicable para o desconto de achegas de fontes naturais.

 • Informe PAHs 2020
 • Resultados das concentracións de benzo(a)pireno e outros hidrocarburos aromáticos policíclicos na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables, en distintos puntos da xeografía galega en 2020.

 • Informe Metais 2020
 • Resultados das concentracións de arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) e chumbo (Pb) na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables nos distintos puntos da xeografía galega en 2020.

 • Influencia da COVID-19 na calidade do aire de Galicia no 2020
 • Estudo sobre como afectou á calidade do aire de Galicia a situación vivida en 2020 pola pandemia co estado de alarma, o confinamento, a desescalada e a nova normalidade.

 • Funcións de corrección 2020 (FC 2020)
 • Resultados dos estudos realizados en 2020 para determinar a equivalencia dos métodos automáticos de medida de partículas (PM10, PM2,5) ao método de referencia da Norma UNE-EN 12341:2015 a través dunha función de corrección.

 • Influencia do aerosol mariño na concentración de PM10 en A Coruña en 2019
 • Informe que cuantifica a influencia do aerosol mariño á fracción PM10 da materia particulada na estación Torre de Hércules, na Coruña, no ano 2019, seguindo a metodoloxía aplicable para o desconto de achegas de fontes naturais.

 • Informe Metais 2019
 • Estudo das concentracións de arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) e chumbo (Pb) na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables en distintos puntos da xeografía galega en 2019.

 • Informe PAHs 2019
 • Estudo das concentracións de benzo(a)pireno e outros hidrocarburos aromáticos policíclicos na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables, en distintos puntos da xeografía galega en 2019.

 • Funciones de corrección 2019
 • Resultados dos estudos realizados en 2019 para determinar a equivalencia dos métodos automáticos de medida de partículas (PM10 e PM2,5) ao método de referencia da Norma UNE-EN 12341:2015 a través dunha función de corrección.

 • Influencia do aerosol mariño na concentración de PM10 en A Coruña en 2018
 • Informe que cuantifica a influencia do aerosol mariño á fracción PM10 da materia particulada na estación Torre de Hércules na Coruña, no ano 2018, seguindo a metodoloxía aplicable para o desconto de achegas de fontes naturais.

 • Informe Metais 2018
 • Estudo das concentracións de arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) e chumbo (Pb) na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables en distintos puntos da xeografía galega en 2019.

 • Informe PAHs 2018
 • Estudo das concentracións de benzo(a)pireno e outros hidrocarburos aromáticos policíclicos na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables, en distintos puntos da xeografía galega en 2018.

 • Influencia do aerosol mariño na concentración de PM10 en A Coruña en 2017
 • Informe que cuantifica a influencia do aerosol mariño á fracción PM10 da materia particulada na estación Torre de Hércules na Coruña, no ano 2017, seguindo a metodoloxía aplicable para o desconto de achegas de fontes naturais.

 • ES1218 Intercomparacion de equipos automaticos de PM10 e PM25 co metodo de referencia 2017
 • Resultado dos estudos realizados no 2017 para determinar a equivalencia dos métodos automáticos de medida de partículas (PM10, PM2,5) ao método de referencia da Norma UNE-EN 12341:2015 a través dunha función de corrección.

 • Informe de Metais en Galicia no 2017
 • Estudo das concentracións de arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) e chumbo (Pb) na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables en distintos puntos da xeografía galega en 2017.

 • Informe de PAHs en Galicia 2017
 • Estudo das concentracións de benzo(a)pireno e outros hidrocarburos aromáticos policíclicos na fracción PM10 da materia particulada en aire ambiente determinada por gravimetría e posterior análise do filtro segundo os métodos de referencia aplicables, en distintos puntos da xeografía galega en 2019.

 • PM10 y PM2,5 en A Coruña en 2016 y la influencia del aerosol marino
 • Informe que cuantifica a influencia do aerosol mariño á fracción PM10 da materia particulada na estación Torre de Hércules na Coruña, no ano 2016, seguindo a metodoloxía aplicable para o desconto de achegas de fontes naturais.

 • Informe da Campaña de Ozono en Dumbría no 2016
 • Informe Oficial da Campaña de Ozono troposférico en Dumbría (A Coruña) no ano 2016

 • ES1218 Informe PAHs Paiosaco (A Laracha) 2015
 • Campaña de medida indicativa de PAHs en aire ambiente en Paiosaco (A Laracha) no 2015

 • ES1218 Informe PAHs Areeiro (Pontevedra) 2015
 • Campaña de medida indicativa de PAHs en aire ambiente en Areeiro (Pontevedra) no 2015

 • ES1218 Informe PAHs Xove (Xove) 2015
 • Campaña de medida indicativa de PAHs en aire ambiente en Xove (Xove) no 2015

 • ES1218 Informe PAHs Torre (A Coruña) 2015
 • Campaña de medida indicativa de PAHs en aire ambiente en Torre (A Coruña) no 2015

 • ES1218 Informe Metais Riazor (A Coruña) 2015
 • Campaña de medida indicativa de metais en aire ambiente en Riazor (A Coruña) no 2015

 • ES1218 Informe Metais Paiosaco (Laracha) 2015
 • Campaña de medida indicativa de metais en aire ambiente en Paiosaco (A Laracha) no 2015

 • ES1218 Informe Metais Torre (A Coruña) 2015
 • Campaña de medida indicativa de metais en aire ambiente en Torre (A Coruña) no 2015

 • PM10 y PM2,5 en A Coruña en 2015 y la influencia del aerosol marino
 • Informe que cuantifica a influencia do aerosol mariño á fracción PM10 da materia particulada na estación Torre de Hércules na Coruña, no ano 2015, seguindo a metodoloxía aplicable para o desconto de achegas de fontes naturais.

 • Informe Global de Campañas do 2015
 • Informe Global de Campañas da Rede de Calidade do Aire de Galicia (2015)

 • PM10 y PM2,5 en A Coruña en 2014 y la influencia del aerosol marino
 • Informe que cuantifica a influencia do aerosol mariño á fracción PM10 da materia particulada na estación Torre de Hércules na Coruña, no ano 2014, seguindo a metodoloxía aplicable para o desconto de achegas de fontes naturais.

 • Informe de Intercomparación PM10 en Xubia (MEGASA, 2013)
 • Informe de intercomparación do equipo automático de PM10 en Xubia (MEGASA, 2013)

 • Informe de Intercomparación PM25 Xubia (MEGASA, 2013)
 • Informe de intercomparación do equipo automático de PM25 en Xubia (MEGASA, 2013)

 • Informe de Intercomparación PM10 Pastoriza (REPSOL, 2014)
 • Informe de intercomparación del equipo automático de PM10 en Pastoriza (REPSOL, 2014)

 • Informe Global de Campañas do 2014
 • Informe Global de Campañas da Rede de Calidade do Aire de Galicia (2014)

 • Informe IUMA sobre a Avaliación dos niveis de PM2,5 na estación de fondo urbano de A Coruña (2012)
 • Informe IUMA sobre a Avaliación dos niveis de PM2,5 na estación de fondo urbano de A Coruña (2012)

 • Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire
 • Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire

  Publicacións
 • Datos empregados para a avaliación da calidade do aire de Galicia, ano 2022.
 • <p>Descarga dos datos validados horarios e diarios dos analizadores autom&aacute;ticos de contaminantes en aire ambiente das estaci&oacute;ns da Rede de Calidade do Aire empregados na avaliaci&oacute;n da calidade do aire de Galicia en 2022.</p>

 • Datos empregados para a avaliación da calidade do aire de Galicia, ano 2021.
 • <p>Descarga dos datos validados horarios e diarios dos analizadores autom&aacute;ticos de contaminantes en aire ambiente das estaci&oacute;ns da Rede de Calidade do Aire empregados na avaliaci&oacute;n da calidade do aire de Galicia en 2021.</p>

 • Datos empregados para a Avaliación da Calidade do Aire en Galicia
 • <p>Descarga dos datos validados, horarios e diarios, dos analizadores autom&aacute;ticos de contaminantes en aire ambiente das estaci&oacute;ns da Rede de Calidade do Aire empregados na Avaliaci&oacute;n da calidade do aire de Galicia en 2020 en formato Excel.</p>

 • Instrución técnica para o cálculo do Índice de Calidade do Aire (ICA)
 • <p>Instruci&oacute;n t&eacute;cnica na que se define a metodolox&iacute;a para o c&aacute;lculo do &Iacute;ndice de Calidade do Aire empregado na rede galega.</p>

 • Instrución técnica para a consulta dos servizos JSON
 • <p>Instrución técnica coa descrición dos diversos servizos JSON ofertados na plataforma para a consulta de datos de calidade do aire</p>

 • Política de Calidade da Rede
 • <p>A Directora Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Clim&aacute;tico, como alta direcci&oacute;n da Rede de Calidade do Aire de Galicia (RED), consciente da importancia de garantizar a calidade na realizaci&oacute;n das s&uacute;as actividades, estableceu na s&uacute;a organizaci&oacute;n dun Sistema de Xesti&oacute;n da Calidade baseado na norma UNE-EN ISO 9001:2015.</p>

 • PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓNS EXCEPCIONAIS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN GALICIA
 • <p>PROTOCOLO DE ACTUACI&Oacute;N EN SITUACI&Oacute;NS EXCEPCIONAIS DE CONTAMINACI&Oacute;N ATMOSF&Eacute;RICA EN GALICIA</p>

 • Guidelines for air quality-WHO
 • Guidelines for air quality-WHO

 • Guidance report on preliminary assessment under EC air quality directives (1.117 KB)
 • Guidance report on preliminary assessment under EC air quality directives (1.117 KB)


  Xunta de Galicia 
  Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
  Atención á cidadanía | Accesibilidade | Nota legal | Mapa do portal 2.1.5