JSON Índice de Calidade do Aire (ICA):
Datos horarios sen validar ás 16:00 Hora Local. Índice de Calidade do Aire:
ica   por  O3  en  Lalín
ica   por  PM2,5  en  Laza
ica   por  PM10  en  Teixeiro
O ICA para PM10 e PM2,5 é o resultado da media das últimas 24 horas

Consulte como se elabora o ICA