JSON Índice de Calidade do Aire (ICA):
Datos horarios sen validar ás 09:00 Hora Local. Índice de Calidade do Aire:
ica   por  PM2,5  en  Este - Estación 1
O ICA para PM10 e PM2,5 é o resultado da media das últimas 24 horas

Consulte como se elabora o ICA