Compostos Orgánicos Volátiles (COV)

Que son?

Os compostos orgánicos volátiles son todos os compostos orgánicos procedentes de fontes antropoxénicas e bioxénicas, distintos do metano, que poden producir oxidantes fotoquímicos por reacción con óxidos de nitróxeno en presenza de luz solar. Preséntanse en estado gasoso á temperatura ambiente normal ou son moi volátiles a dita temperatura. Pódese considerar como COV aquel composto orgánico que a 20 °C teña unha presión de vapor de 0,01 kPa ou máis, ou unha volatilidade equivalente nas condicións particulares de uso.

Algúns COV son destrutores do ozono polo tanto son compostos que afectan ao fenómeno de diminución da capa de ozono. Os COV, xunto cos óxidos de nitróxeno e a luz solar, son precursores do ozono troposférico que é un contaminante prexudicial para a saúde humana.

Os compostos orgánicos volátiles cuxa medición se recomenda son:

 

1-Buteno

Isopreno

Etilbenceno

Etano

trans-2-Buteno

n-Hexano

m+p-Xileno

Etileno

cis-2-Buteno

i-Hexeno

o-Xileno

Acetileno

1,3-Butadieno

n-Heptano

1,2,4-Trimetilbenceno

Propano

n-Pentano

n-Octano

1,2,3-Trimetilbenceno

Propeno

i-Pentano

i-Octano

1,3,5-Trimetilbenceno

n-Butano

1-Penteno

Benceno

Formaldehído

i-Butano

2-Penteno

Tolueno

Hidrocarburos totais non metánicos

Fontes

Naturais: As plantas e os solos emiten compostos orgánicos volátiles bioxénicos. Atópanse presentes en todos os ecosistemas e procesos naturais, como por exemplo o fitoplancto dos océanos, a respiración dos seres vivos, os gases derivados da actividade dos microorganismos e a liberación de fitohormonas das plantas.

Antropoxénicas: Industrias onde se fabriquen ou se empreguen pinturas e vernices, industria siderúrxica, industria da madeira, industria cosmética e industria farmacéutica.

Como afectan á saúde?

Os efectos na saúde poden variar moito segundo o composto e dependerá da súa natureza e do grado e do período de exposición.

A corto prazo: Problemas respiratorios, irritación de ollos e gorxa, dor de cabeza, mareos, fatiga, reaccións alérxicas da pel, etc.

A largo prazo: Poden causar lesións nos riles, no fígado e o sistema nervioso central. Incluso algúns COV, como o benceno, teñen efecto canceríxeno.

Como se miden?

Os métodos de análise para compostos orgánicos volátiles constan de dúas partes:

  • Toma de mostras: Pode levarse a cabo de múltiples formas. As máis utilizadas son a toma de mostra en tubos adsorbentes, en canister ou bolsa Tedlar.
  • Análise en laboratorio: Determinación mediante cromatografía de gases.

Xunta de Galicia 
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Nota legal | Mapa do portal 2.1.5