Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia1 de xaneiro (horario UTC)
Gráfica observación