Datos dezminutais desde as 00:00 horas do dia5 de decembro (horario UTC)
Gráfica observación