Recollida de suxestións para a mellora continua

Xestión da Calidade

O servizo de Observación meteorolóxica de METEOGALICIA da Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, está en fase de implantación dun Sistema de Xestión da Calidade segundo os requerimentos da Norma UNE EN ISO 9001:2008, co obxecto de obter o recoñecemento por medio da certificación que acredite o noso afán de cumprir coas expectativas dos nosos usuarios e usuarias, prestando un servizo de calidade.

Dentro das xestións que estamos levando a cabo, facilitámoslle un Cuestionario que nos permitirá coñecer a opinión que lles merecemos co fin de analizala de forma colectiva e promover a mellora continuada do noso sistema de xestión da calidade.

   CUESTIONARIO

* Campo obrigatorio

P.1.- Coñece os servizos que proporciona MeteoGalicia? (ademais do “parte do tempo” difundido no TeleXornal e na radio)

 Si, dende hai tempo
 Si, recentemente
 Sóame vagamente
 Non os coñezo

* Campo obrigatorio

P.2.- Empregou os servizos de MeteoGalicia con frecuencia nos últimos dous anos?

 Si, a miúdo a nivel profesional
 Si, a miúdo, pero só a nivel persoal
 Uso a páxina web a nivel persoal para consultar a predición ocasionalmente
 Non os uso (sáltese as preguntas que non se lle apliquen)

* Campo obrigatorio

P.3.- Como calificaría o acceso á información na web de MeteoGalicia?

 MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    

P.4.- Cal é a principal finalidade para a que usa os servizos de MeteoGalicia (pode marcar máis dunha)? Canto máis precise, máis poderemos achegar o servizo ás súas necesidades

Para practicar un deporte

A nivel profesional ou como organización de eventos deportivos ou administración responsable

A nivel persoal, en equipo ou como afeccionado

Indique os deportes para os que emplea a información

Para usos profesionais - por favor, precise a actividade -

Estudos directamente relacionados coa meteoroloxía e/ou hidroloxía

Déanos unha idea da finalidade principal:

Estudos e proxectos de consultoría ou enxeñería para a industria

Déanos unha idea da finalidade principal:

Estudos e proxectos de consultoría para a administración

Déanos unha idea da finalidade principal:

Determinación de potenciais eólicos en áreas do territorio

Déanos unha idea da finalidade principal:

Para usos e afeccións persoais

Déanos unha idea da finalidade principal para a nosa mellora:

Considerando a finalidade que lle da á información, bota en falta e gustaríalle atopar na web de MeteoGalicia:


P.5.- Por favor, escriba aquí os seus comentarios, observacións ou suxestións:


P.6.- Se o desexa, pode deixarnos a súa dirección de correo electrónico para que nos poñamos en contacto con vostede:Confirmación de identidade * Campo obrigatorio

Logo Xunta 
MeteoGalicia - Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Xunta de Galicia
Nota legal | Contactar 1.4.0
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Galicia