Cuestionario de satisfacción do cliente

Os campos marcados con * son obligatorios.

   DATOS DE CONTACTO
*
:
: * : *
: :
:
:
 


   CUESTIONARIO
MODO DE CUMPRIMENTAR O CUESTIONARIO: para contestar a cada pregunta bastará con sinalar a opción elixida.

P.1.- Se lle aplica, respecto ao personal que lle atende, diga cal é a súa opinión en relación aos seguintes aspectos: *

PROFESIONALIDADE *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
TRATO E ATENCIÓN RECIBIDA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    

P.2.- Se lle aplica, sobre a forma e o pago das taxas, que pensa da: *

SUFICIENCIA DA INFORMACIÓN PROPORCIONADA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
CLARIDADE DA INFORMACIÓN PROPORCIONADA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
COMODIDADE COA FORMA DE PAGO SOLICITADA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    

P.3.- Sobre o servizo prestado en xeral, diga cal é a súa opinión en canto aos seguintes aspectos: *

A RAPIDEZ NA REALIZACIÓN DO SERVIZO *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
A ADECUACIÓN AS SÚAS EXPECTATIVAS *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
A CALIDADE NA REALIZACIÓN DO SERVIZO *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
A CAPACIDADE DE RESPOSTA ANTE IMPREVISTOS *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    

P.4.- Tivo algún tipo de incidencia co servizo realizado? *

NON, NUNCA. Pasar a P.5
SI, NO CONTIDO DA ENTREGA
SI, NA RECEPCIÓN DO ENVÍO
SI, NA RAPIDEZ DE RESPOSTA
Cal é?

P.5.- Indique cal é o seu grao de satisfacción coa resolución da incidencia en canto á: *

SÚA RAPIDEZ *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
SÚA EFICACIA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
No caso de contestar MALA ou MOI MALA, expoña os motivos:

P.6.- Por favor, dea unha valoración global de 0 a 10 puntos, segundo o seu grao de satisfacción con este servizo (0 SIGNIFICANDO "NADA SATISFEITO" A 10 "TOTALMENTE SATISFEITO"): *


Confirmación de identidade: *

ISO 9001

AENOR IQNet

Xestión da Calidade

O servizo de Observación meteorolóxica de METEOGALICIA da Subdirección Xeral de Investigación, Cambio Climático e Información Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, está en fase de implantación dun Sistema de Xestión da Calidade segundo os requerimentos da Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, co obxecto de obter o recoñecemento por medio da certificación que acredite o noso afán de cumprir coas expectativas dos nosos usuarios, prestando un servizo de calidade.

Dentro das xestións que estamos levando a cabo, facilitámoslle un Cuestionario que nos permitirá coñecer a opinión que lles merecemos co fin de analizala de forma colectiva e promover a mellora continuada do noso sistema de xestión da calidade.


Logo Xunta 
MeteoGalicia - Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Xunta de Galicia
Nota legal | Contactar 2.3.0
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Galicia