RSS Índice de Calidade do Aire:
Predición ICA Mañá
RSS Datos a Tempo Real
Datos Horarios Recibidos ás 05:00 (Hora Local)
Cargando...
Informes Calidade do Aire de Galicia
Novas:
icoLista Novas estacións de Calidade do Aire en Lalín e Xinzo de Limia
Xa están dispoñibles os datos a tempo real das novas estacións de medición e control da calidade do aire instaladas nos concellos de Lalín e Xinzo de Limia.
icoLista Nova Estación de Calidade do Aire en Ponteareas
Xa están dispoñibles os datos a tempo real da nova estación de medición e control da calidade do aire de Ponteareas, localizada nas instalacións do CIFP A Granxa
icoLista Informe anual da calidade do aire de Galicia 2015
Publicado o informe anual da calidade do aire de Galicia 2015 e o informe sobre a influencia do aerosol marino sobre as medidas de PM10 e PM25 na zona ES1219 (Área Metropolitana de a Coruña).
Información ICA:
  
Non Hai Datos
  
Boa
  
Admisible
  
Mala
  
Moi Mala

* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos

Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados.


Logo Xunta 
MeteoGalicia - Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Xunta de Galicia
Nota legal | Contactar 1.4.0
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Galicia